Angie ạ điện thoại nokia 8800

Tôi chỉ yêu có châu Phi.

Tòi đến bên nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng
sô tay tôi ra. I điện thoại nokia 8800 Tôi báo trước với anh I nếu chúng ta lấy nhau thật, thì phải đợi một thời điện thoại nokia 8800 gian. Cơ thể tôi chưa đáp
ửng được lúc này. Tôi khát khao nàng, vì nàng là Angie Ferguson. Nếu nàng là cô bán hàng trong một cửa tiệm, một nhân viên làm việc tại nơi nào đó, thì chưa chắc tôi đã chú V tối. Tôi căng lồng ngực hít thỏ cái không khí dày đặc oxyt cácbon của khu Strip.

Tôi vẫn nắm tay nàng điện thoại vertu điện thoại vertu .

– Chúng mình có thể làm khác đi một tí. Angie ạ. Đảm bảo cho tôi có một địa vị khả dĩ cho phép tôi chứng tỏ khả năng của mình, thử nghiệm ínình, khang định. Khi nào người ta thật sự chấp nhận tôi vào Công ty rồi, khi nào tôi thật sự xứng đáng được cô yêu, và nếu cô.

Las Vegas, thành phô điên, hiếu động, thành phố máy móc, thành phô của đồng tiền dễ mất và cái chết dễ tìm, đang. Angie nhìn tôi như tôi vữa thuyết minh một phương án trước hội đồng quản trị. I Không được, Eric ạ ! Công ty của tôi lón lắm, quan trọng lắm. Tôi không thể lấy một nhân viên của tôi là chồng được – nàng tuyên bô một cách khô
khan đến lạ lùng. Nhưng mà một Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM kỹ sư giói, người Pháp, nắm vững thị trường, là chồng chính thức Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM của tôi, t111 C. Ó thể đề bạt ngay giám đôc một lình vực, rồi lên chức dần. Tuy nhiên, nêu anh thật tình vẫn rất dè dặt, chưa muốn thì thôi, chúng ta cắt, không đê cập tới chuyện đó nữa.

Nàng nói vổi cái giọng nghiêm khấc.

Leave a Reply