Bạn nên chọn những ngày nào để chụp kỷ yếu

Đó là từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 10 năm 1996. Bước sang cuối năm 1996 nhà trường tự hạch toán để trang trải quỹ lương và các hoạt động toàn diện cúa nhà trường. Hiện nay nhà trường đã được ủy ban nhàn dân Thành phố Hà Nội đồng ý tiếp nhận dự án “Chương trình cồng nghệ thông tin cho người khuyêt tật ’ với tổng kinh phí 350,200 USD trong đó trường đối ứng là 128,700 USD.

Tôi hỏi tháy hiệu trưởng Chụp ảnh sự kiện  Hoàng Đức Khiêm:1 ĐỔ có dược vóc dáng như ngày hỏm nay, hẳn trong hơn mười năm qua nhà trường đa phải nỗ lực phấn dâu không ngừng có đúng vậy không thưa thầy? Đúng là như vậy nhà vãn ạ. Hơn mười năm qua, tập thể cán bộ giáo viên và công nhân viên trong nhà trườne, chúng tôi đã đồng tâm bên nhau quyết tám xây dựng nhà trường ngày một phát triển đi lên.

Vậy tôi muốn biết những khó khăn mà nhà trường đã gặp phải chụp ảnh ăn hỏi  và những thuận lợi nhà trường đã có được trong quá trình giảng dạy và đào tạo của minh có được không.

Được chứ sao không! – Thầy Khiêm lại cười, nụ cười thật vui và ánh lên niềm tin tướngRồi thầy cho tôi biết khá chi tiết về những khỏ khăn và thuận lợi của nhà trường để tôi thể hiện trong bài viết của mình. Khó khăn nổi cộm đối với nhà trường là nhu cầu xã hội đòi hỏi về đào tạo nhân lực có kỹ thuật chụp ảnh đám cưới  ngày càng cao hơn. Mặt khác là số trường đào tạo nhiều hơn, đa dạng hơn bới vậy đòi hỏi nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Có vậy nhà trường mới khẳng định được sự tồn tại và phút triển của minh. Nhưng để có những bước tiến vững chắc trong thời gian hơn mười năm qua là nhờ những thuận lợi nhà trường đã có được. Như lời khẳng định của thầy hiệu trưởng Hoàng Đức Khiêm thì đây là những thuận lợi có tầm quan trọng trong việc phát triển của trường. Đó là sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Sở Giáo dục vào Đào tạo Hà Nội, của Quận uỷ và Ưỷ ban nhân dân quận Đống Đa, của ưỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. các Sớ ban ngành của Thành phô và của Bộ giáo dục đào tạo. Thuận lợi có tính quyết định là nhà trường đã xâv dựng được một đội ngũ cán bộ, giáo viên, cổng nhân viên đủ về sô lượng, đồng bộ các

Leave a Reply