Mẹ chồng đòi giữ của hồi môn

Đồng tiền trong xã hội ngày nay thật khiến cho người ta luôn có cảm giác khó xử để sao cho vừa lòng người khác. Sống mất lòng nhau là một việc làm quá dễ đi mà. Hồi chúng tôi…