C. Giống như hầu hết những người kế nhiệm của nó, mặt trời-máy huyền thoại này là một thất bại; Syracuse rơi tới. Thiết bị hiện đại ngày từ năm 1901, khi Eneas phức tạp máy phát điện năng lượng…

Chúng ta đang ở thế có lẽ phải, nên có thể cãi lý và kháng cự lại. Chúng phải nhượng bộ thôi. Tại làng C., dân cả làng lớn nhỏ đều cùng một lòng kháng cự lại. Cuối cùng chúng…