Có lẽ trong bất cứ bộ ảnh kỷ yếu nào, hình ảnh mái trường như một nền cảnh kinh điển, nền cảnh mà nếu thiếu nó, kỷ yếu không còn giữ được đúng chất của nó nữa rồi. Và đặc…

Tôi chỉ yêu có châu Phi. Tòi đến bên nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng sô tay tôi ra. I điện thoại nokia 8800 Tôi báo trước với anh I nếu chúng ta lấy nhau thật, thì phải đợi…