Hội đồng đàm phán cao – tổ chức bảo trợ chính cho các nhóm đối dota truyen ky lập Syria hậu thuẫn của phương Tây và Ả-rập Xê-út – cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng họ chấp nhận…