Đông trùng hạ thảo nguyên con là 1 dạng cộng sinh giữa 1 loài nấm túi sở hữu tên công nghệ là Cordyceps sinensis (Berk) Sacc có sâu non (ấu trùng) của 1 loài sâu bọ thuộc chi Hepialus. Thường gặp nhất là sâu non của loài Hepialus armoricanus. ngoài ra còn 40 loài khác thuộc chi Hepialus…