Falaise. Serge robine rời sự lãnh đạo của các cơ quan làm việc cựcGame ngọc rồng online

Serge taigamengocrongonline.com robine rời khỏi văn phòng thứ năm 24 Game ngọc rồng online tháng 3, 2016, sau 14 năm là người đứng đầu trung tâm việc làm của cơ quan Falaise.Game ngọc rồng online

“Bảy mươi sáu năm là một tuổi tốt để nói” dừng lại “.”  Serge robine Game ngọc rồng online đã công bố rời khỏi sự chỉ đạo của các trung tâm việc làm cơ quan Falaise. Nó đặt dấu chấm hết cho 43 năm sự nghiệp trong các cơ sở công cộng. “Đây là một công việc thú vị, rất bổ ích.” Các giám đốc nhấn mạnh“xúc của con người” , mối quan hệ giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng ( Chơi game ngọc rồng online miễn phí “thuyết phục một và khác để đảm bảo chúng kết hợp “ ) và .” đội hoạt hình “ Serge robine là ở phần đầu của 26 nhân viên: hai nhà lãnh đạo nhóm, có trách nhiệm và một ứng dụng điều tiết nhân viên tư vấn.Người kế nhiệm ông vẫn chưa được biết.Game ngọc rồng onlineNó sẽ được đặt tên vào đầu tháng tư.Tỷ lệ thất nghiệp 10%Trung tâm việc làm cơ Game ngọc rồng online quan Falaise (104 đô) chiếm 2446 Download game ngọc rồng online cho nokiangười tìm việc loại A (không hoạt động), một số lượng ổn định. Bằng cách thêm vào các loại thất nghiệp người B và C, các ăng-ten nhận người tìm 4171 (+ 1,9%). Số lượng những người trẻ tuổi đang giảm (-4,2%), nhưng nhiều người có tuổi (+ 6,7%). Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp đạt 10% (so với 10,4% trên toàn quốc).

Leave a Reply