Hoặc solo của bạn quá dài, hoặc có thể không nghe trống đá mỹ nghệ

Nếu có thể sắp xếp các thảo dược màu sắc cho đảng.

Mà sẽ đảm bảo cơ thể không bị tổn thương hoặc bất kỳ hình thức nào khó chịu từ các màu bàn ghế đá sắc bàn ghế đá . Và quan trọng nhất là giữ cho những trẻ em này vào của bạn giám sát tất cả thời gian. Nhận được một hợp đồng thu âm – Mix và Master để sản xuất
Nhận được một hợp đồng thu âm – bạn không phải. Nó có thể là rằng bạn đã giới thiệu của bạn đã được ghi lại và không cần nghệ sĩ độc lập; nó chỉ đơn.

Bằng cách nào đó hay cách khác – trong một quá trình kết hợp tình yêu, may mắn và rất nhiều công việc khó khăn – bạn. Bây giờ, nó sẽ vấn đề phần nào trong việc tiếp thị của nó, nhưng không phải ở tất cả các bước sản xuất, cho. Tại thời điểm này, các khu lăng mộ đá câu hỏi được trả lời, các quyết định được thực hiện là: là kết hợp băng khu lăng mộ đá đã sẵn. Nó không phải là một ý tưởng tốt cho các kỹ sư của ghi âm/pha trộn để làm chủ các đĩa CD, cũng không phải là nó. Kể từ khi nó có thể chi phí càng nhiều càng tốt, tất cả các thời gian studio của bạn đã làm, đó là một quyết.

Áp dụng pha trộn, nơi mà các nhà sản xuất và cân bằng kỹ sư chơi tất cả các bài hát được ghi nhận trong mỗi bài. Toàn bộ cuốn sách được viết về một chủ đề này, trộn, do đó, nó là đến nay, vượt xa phạm vi của loại này. Nếu the Muses đang mỉm cười vào dự án của bạn, bạn sẽ có nối với một chuyên nghiệp có thẩm quyền hoặc một. Rồi, do đá mỹ nghệ đó bạn có hỗn hợp đã hoàn thành đá mỹ nghệ của bạn. Trên thực tế, có một ý nghĩa lớn hai đô la từ bên cạnh cuối cùng nên được sử dụng trong tình huống này, kể từ. Vì vậy, gọi nó là sự pha trộn penultimate. Thực sự: Gọi nó rằng khi bạn nhận được các nhóm và một người quan sát trung tính hoặc hai với nhau cho một lắng.

Được rồi, các cậu, đây là sự pha trộn penultimate ở đây?

Đây là nơi sản xuất, dù người đó là ai, thực sự. Nếu là bạn, được chuẩn bị để nghe solo của tôi quá ngắn hoặc solo của bạn quá dài, hoặc có thể không nghe trống. Bạn thậm chí có thể nghe một lời khen hay hai cho tất cả các máu, mồ hôi và nước mắt bạn và các kỹ sư đổ vào.

Bạn cần phải giữ phiên thông tin phản hồi này ngắn và tập trung, với tất cả mọi người suy nghĩ lớn, phổ biến.

Leave a Reply