Mà hộ chiếu nước ngoài là phổ biến nhất ở London nokia 8800 cacbon

Lần đầu tiên, các điều tra dân số năm  nokia 8800 cacbon 2011 hỏi “Điều gì làm bạn giữ hộ chiếu?” 5,8 triệu người dân London đánh dấu “United  nokia 8800 cacbon Kingdom”; 1,7 triệu tên nước khác.

Ở đây, chúng tôi cho thấy số lượng người mang hộ chiếu nước ngoài từ mỗi nước. Với 156.500 công dân của mình sống ở London, đóng dấu của Ba Lan là lớn nhất, tiếp theo là Ireland, Dưới đây, chúng tôi thấy nơi 5,8 triệu người mang hộ

nokia 8800

chiếu Anh, London đã được sinh ra. 4.458.000 đã được sinh ra tại Anh, nhưng nhiều người đến từ Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Jamaica và Kenya thập kỷ trước đây và kể từ đó đã đạt được quốc tịch Anh hoặc képLondon: Thông tin Capital, bởi James Oliver Cheshire và Uberti, sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 10, năm 2014. Nó có 100 bản đồ và infographics, tài liệu về cuộc sống ở thủ đô.Ấn Độ và nhiều thành viên Liên minh châu Âu, những người không cần có hộ chiếu Anh làm việc ở đây.

Leave a Reply