Nếu mua sắm của bạn cho các kệ, hãy nhớ rằng kệ cần phải là một vật

Được lưu tâm để đảm bảo việc cài đặt các đơn vị này để đảm bảo rằng nó là ổn định và sẽ không lật. Có những đơn vị có thể được dễ dàng lắp ráp và đưa xuống để cho phép bạn để di chuyển chúng xung quanh chỉ. Nếu mua sắm của bạn cho các kệ, hãy nhớ rằng kệ cần phải là một vật cố chỉ cho mục đích lưu trữ. Đó là một loạt các loại cho bạn lựa chọn với hầu như bất kỳ thiết kế để phù hợp với khẩu vị của bạn. Không chỉ nó phục vụ chức năng của nó nhưng chỉ cũng cho biết thêm phong cách trang trí nhà của bạn. Là cuốn sách chết?
Bit, byte và sách
Bit và byte không phải là một thực phẩm snack, họ là kiến trúc điện tử hỗ. Trong quá khứ, cuốn sách là kho kiến thức, văn học, lịch sử. Ngày nay, các khía cạnh của cuộc sống được mã hóa theo chiếc Zero và những Silicon chip – nhỏ gọn, thuận tiện darlings. Tuy nhiên, trong thế kỷ hai mươi thứ ba, những gì sẽ một nhà khảo cổ suy nghĩ khi ông unearths ổ cứng, thẻ nhớ hoặc. Năm 1993, Frank Ogden đã viết cuốn sách cuối cùng bạn sẽ bao giờ đọc và các bài học khác từ tương lai. Ganh đua của ông đã là rằng phương tiện truyền thông kỹ thuật số sẽ thay thế hoàn toàn cần thiết cho một cuốn.

Cuốn bo kich dien sách đang bo kich dien được số hóa để được đọc trên các thiết bị cầm tay như Kindle. Điều này có nhiều thuận lợi.

Đối với ngành công nghiệp xuất bản, chi phí đang giảm đến mức tối thiểu. Đó là không cần cho giấy, Máy ép, Chuỗi phân phối.

Những rủi ro tài chính sao một cuốn sách gần như được đặt. Cho người đọc, các nền kinh tế của các nhà xuất bản nên được phản ánh trong các chi phí thấp hơn cho khách hàng.

Một thư viện toàn bộ bộ lưu điện máy tính có thể cài đặt trên một thiết bộ lưu điện máy tính bị kích thước của một cuốn sách bình thường và sẽ có. California chuyển sang số hóa sách cho các trường học của mình. Trong nhiều cách, đây là một điều tốt. Nó sẽ làm giảm chi phí, đơn giản hóa việc cập nhật thông tin, tiết kiệm không gian bộ lưu điện ups và cấp quyền truy cập để thậm bộ lưu điện ups .

Leave a Reply