Mà Hiếu nhất định không cho ra, bán máy phát điện

– 10 hay 11? – Cô gói hỏi. – Ô máy rửa xe giá rẻ máy rửa xe giá rẻ mười. – Từ trường hay nổ chậm?
– Chưa biết, để tôi chạy xem.

– Không, anh ở đây lo đường, tôi đi. Cô gái đã nhẩy xuống đường, chạy như bay qua làn khói, đất đỏ bốc mù mịt, lao thẳng về hướng bom. Hai máy hút bụi giá rẻ người vừa nói với nhau nhứng máy hút bụi giá rẻ gì và cô gái đang đi đâu, để làm gì, cả bọn tôi đều hiểu.

Tôi bất giác quay về phía sau nhìn anh em. Tất cả các dồng chí thương bình nhìn trần trân, rõi theo cái bóng nhỏ bé, đang anh dũng xung phong, tỉnh táo lao vào. Thằng giặc ở đây vừa to mồm, vừa lạnh ngắt. Ảm, ào. Đầu óc tôi còn đang lộn xộn thì cả tôi và xe bỗng nhào xuống, cùng nghiêng hẳn về tay phải, và tụt. Hơi bom từ phía sau, mát lạnh.

I Tất cả nhảy sang trái I tiếng Hiếu quát. Hiếu bán máy phát điện vọt bán máy phát điện qua thành xe. Tất cả vọt theo, mỗi người một kiểu vọt trừ đồng chí thương bỉnh vùng núi, mà Hiếu
nhất định không cho ra,. Đun! Xúm vào đun! – tiếng Hiếu giật lên đột ngột. Thể công trẻ đun mãnh liệt nhất.

Xe cố rồ lên, hai bánh sau đạp bạt mạng, ỷ thế lắm. Lại một quả bom phía sau bất ngờ nổ cái oàng, tuy máy bay đã đi xa. ~~ồ, nổ chậm~~. Hơi bom xôc tới, lật bổc mui bạt.

Leave a Reply