Tôi nghiêng đầu của tôi bộ lưu điện santak

Tôi đã trên gia súc gọi nơi diễn viên ca hát những bài hát kỳ lạ nhất đã được gọi trở lại cho các buổi thử. Trong một tình huống như thế này, bạn cần ngăn xếp xúc xắc trong ân của bạn càng nhiều càng tốt. Lấy một mảnh bạn biết thực sự tốt – như vậy nếu dây thần kinh tấn công, và bạn sẽ vẫn cảm thấy an toàn trong.

Tấm thấy gia súc cuộc gọi chỉ như là khủng khiếp như bạn làm, và tôi tin rằng, họ hít thở một sigh cứu trợ khi. Bình thường không có 3 đống trên bàn làm việc của bảng điều khiển đúc. Có, không, có lẽ. Không kết thúc trong bất kỳ đống ngoài cọc phải. Và nếu bộ lưu điện bạn cung cấp bộ lưu điện cho một hiệu suất rõ ràng, tập trung, chuyên nghiệp và thực hiện theo các quy tắc trong bài viết.

Tại sao tôi lại viết bài thơ?
Tôi sử dụng các từ như những người khác sử dụng dấu hiệu đại số: với. Tôi bộ lưu điện santak tạc trong lời nói bộ lưu điện santak .

Tôi dừng bộ lưu điện APC lại bộ lưu điện APC . Tôi nghiêng đầu của tôi. Tôi nghe những tiếng vang.

Bảng cảm xúc cộng hưởng. Điều chỉnh reverberations ổn của đau đớn và tình yêu và lo sợ.

Máy sóng và quang tử ricochets trả lời bởi hóa chất tiết ra ở các thính giả của tôi và độc giả của tôi. Tôi biết làm đẹp. Tôi đã luôn luôn biết nó theo ý nghĩa trong kinh thánh, nó đã là người tình đam mê của tôi. Chúng tôi đã yêu. Chúng tôi procreated các trẻ em lạnh của văn bản của tôi. Tôi tính thẩm Mỹ của nó admiringly.

Leave a Reply