Trương Vạn hộ nói: Nếu được ngươi đi thì còn gì bằng Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Sau đó hỏi thãm, được biết bán cho một người ở chợ, mấy lần định lẻn đi thăm, nhưng sợ người nhà nhìn thấy,. Trương Vạn hộ thấy Vạn Lý không nghe lời vợ, nên tin anh ta, không chút đề phòng. Trình Vạn Lý giả vờ ân cần và càng thêm cẩn thận. Trương Vạn hộ rất mừng, lại muốn lấy vợ khác cho. Trương Vạn hộ không muốn, nói: Xin hãy khoan cho, đợi theo lão gia đến biên cương lập chút công tích trở về, tìm.

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã qua hơn một năm. Lúc đó, Ngột Lương Khoái Hướng Dẫn Trùm bắn cá Đãi trấn thủ ở Ngạc Châu Hướng Dẫn Trùm bắn cá . Nhân dịp ngày sinh nhật thứ năm mươi của ông ta, Trương Vạn hộ khi là tì tướng của ông ta đã cướp đoạt được. Trình Vạn Lý biết tin này, muốn nhân cơ hội này thoát thân. Liền đến gặp Trương Vạn hộ, nói: Nghe nói lão gia muốn gửi lễ mừng thọ đến Ngột Lương gia, nhưng chưa sai ai. Tiểu nhân nghĩ mọi người trong nhà đều bận công việc, không thể bỏ đi. Tiểu nhân ở nhà thường không có việc gì làm, nay xin tình nguyện đảm đương việc này. Trương Vạn hộ nói: Nếu được ngươi đi thì còn gì bằng. Chỉ sợ trên đường không quen, không chịu được sự vất vả. Trình Vạn Lý trum ban ca nói: Chính là vì trum ban ca cứ ở nhà mãi quen đi, sợ rằng sau này theo lão gia trận mạc, không chịu được khổ,.

Trương Vạn Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại hộ thấy nói có lý, vả lại không Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại chút nghi ngờ, nên đã đồng ý ngay. Liền viết thư chúc thọ, thiếp nghi lễ vật, lại lấy một tờ hộ chiếu đưa cho Vạn Lý, phòng khi bị hỏi trên.

Leave a Reply